Axa prioritară 2 - Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii

Domeniul major de intervenție 2.1. - Tranziția de la școală la viața activă

Obiectivul general, îmbunătățirea perspectivelor de inserție pe piața muncii prin:

 • optimizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru o orientare corectă în carieră
 • creșterea performanței stagiilor de practică 
 • utilizarea metodelor inovative de tip „firme de exercițiu”

Beneficii pentru membrii grupului țintă:

 • identificarea preferințelor și aptitudinilor elevilor față de opțiunile de angajare, pentru corelarea cu cerințele angajatorilor; 
 • dezvoltarea și implementarea unui sistem de stagii de pregătire practică specifice locurilor de muncă disponibile la angajatori; 
 • participarea elevilor la un stagiu de practică modern și eficient; 
 • dezvoltarea aptitudinilor elevilor pentru munca în echipă; 
 • inserția mai ușoară pe piața muncii, eventual la agentul economic unde a efectuat stagiul de practică; 
 • crearea de abilități și competențe practice în vederea creșterii șanselor de ocupare a unui loc de muncă după absolvirea studiilor, prin intermediul activităților desfășurate în cadrul firmelor de exercițiu.

Obiectivele operationale ale proiectului:

 • dezvoltarea, adaptarea, promovarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională pentru 480 elevi, în sprijinul tranziției de la școală la viața activă a acestora;
 • creșterea relevanței rezultatelor învățării dobândite la locul de muncă prin organizarea interactivă a stagiilor de practică pentru 420 elevi, care să acopere necesarul de abilități, și care să permită aplicarea cunoștințelor teoretice, în mediul real;
 • dezvoltarea și promovarea parteneriatelor între școli și agenți economici, în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă;
 • dezvoltarea abilităților și competențelor practice pentru 60 elevi prin activități de simulare propriu-zise specifice unei firme reale, prin metoda inovativă „firma de exercițiu”, în scopul creșterii șanselor de ocupare ale acestora.

Activităţile proiectului - Consiliere și orientare profesională a elevilor:

Campanie de informare a elevilor:

 • pliante cu mesaje privind beneficiile consilierii și orientării profesionale, 
 • afișe în licee
 • Website: http://www.practicaharghita.ro 
 • Facebook:  https://www.facebook.com/people/Practica-Harghita/100008369437115

Recrutarea, selecția și gestionarea GT:

 • 60 elevi dintr-un liceu teoretic 
 • 420 elevi din liceele tehnice sau de servicii

Consilierea și orientarea profesională:

 • 1 consilier la 80 de elevi, pentru o decizie informată a elevilor privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă
 • teste psihologice utilizând platforma profesională în vederea identificării unui profil individual al elevului
 • comunicare cu îndrumătorul de practică, în final rezultând un profil vocațional al elevului
 • consilierea propriu zisă - 2 ore cu fiecare elev, împărțită în 2 ședințe a câte o oră, la interval de o săptămână

 Activităţile proiectului - Stagii de pregătire practică:

 • Elaborarea Caietului de practică.
 • Desfășurarea și evaluarea stagiilor de practică a elevilor la agenții economici:
  • 3 săptămâni (85-110 ore), 
  • grupe de 30 elevi,
  • Subvenție = 200 lei/participant. 
 • Organizarea și desfășurarea de concursuri specifice:
  • 3 premii       I = 500 lei, II = 300 lei,  III  = 200 lei 
  • 2 mențiuni = 100 lei/mențiune

  Activităţile proiectului - Activitate inovativă-Firme de exercițiu:

 • Desfășurarea și monitorizarea activității în firmele de exercițiu:
  • cel puțin 4 parteneriate cu firmele reale
  • 4 FE, fiecare compusa din 15 elevi
 • Dezvoltarea instrumentelor si centrelor de lucru ale FE:
  • 2 laboratoare informatice cu câte 15 Pc-uri
  • 4 FE, fiecare compusa din 15 elevi
 • Încheierea de parteneriate pentru promovarea firmelor de exercițiu:
  • organizarea structurală
  • desfășurarea activității curente în FE
  • promovarea FE
  • Subvenție = 200 lei/participant 
 • Organizarea unui târg de firme de exercițiu la nivel regional/interregional:
  • concurs pe 4 sectiuni: stand, prezentare PP, spot publicitar, vânzător 
  • 3 premii I = 500 lei, II = 300 lei, III = 200 lei, o mențiune =100 lei, pentru fiecare membru din echipa FE câștigătoare

 Recrutarea și selecția grupului țintă

 • Declarație de disponibilitate - completată de către elevii care doresc să participe la selecția grupului țintă
 • Depunerea unui dosar de înscriere la selecție
  • informații privind conținutul dosarului și termenul de depunere vor fi anunțate în timp util
  • evaluarea dosarelor pe baza unor criterii stabilite în Metodologia de recrutare și selecție
  • miniinterviu pentru selecția celor 60 de elevi de la liceul partener
 • Afișarea rezultatelor și înregistrarea grupului țintă: 420 de elevi de la liceele tehnice și de servicii și 60 de elevi de la liceul teoretic partener